Sauðárkrókur
Mapa Sauðárkrókur

Sauðárkrókur (2610 mieszkańców) leży na brzegu fiordu Skagafjörður. Jest centrum handlowym (od 1857 r.), rybackim i przemysłowym (m.in. fabryka wełny). Prawa miejskie posiada od 1947 r.

Sauðárkrókur jest siedzibą gminy. W mieście znajduje się szkoła średnia, elektrownia wodna na rzece Gönguskarðsá, a port ciągle jest udoskonalany. Z Sauðárkrókur można popłynąć łodzią na wyspę Drangey.