07.07.2004r.

Opracowanie: Fortuna-Sálfræðingur

Lawina zostawia ślady w psychice

Badacze z islandzkiego Departamentu Medycyny i Rehabilitacji w Landspitali odnotowali posttraumatyczne następstwa ataku lawiny u 104 dorosłych mieszkańców Flateyri. Badania przeprowadzono dziesięć tygodni po ataku lawiny, w którym 20 osób poniosło śmierć. Kontrolną grupę stanowiło 87 dorosłych mieszkańców sąsiedniej miejscowości Thingeyri.

Okazało się, że u co czwartego mieszkańca Flateyri (dwa razy więcej niż w Thingeyri) zdiagnozowano objawy zaburzeń psychicznych. Najczęściej spotykane symptomy dotyczyły natrętnych i niepożądanych myśli i emocji, napięcia, obniżenia nastroju oraz lęku. Zaburzenia te były silnie skorelowane z utratą członka rodziny, który zginął pod lawiną.


Na podstawie: Finnsdottir T, Elklit A. (2002). Posttraumatic Sequelae in a Community Hit by an Avalanche. Journal of Trauma and Stress, 15, 479-485.


Wiecej ciekawostek

Skomentuj tę wiadomość na forum


Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved