28.06.2004r.

Opracowanie: Fortuna-Sálfræðingur

Nowe technologie w życiu Islandczyków

Naukowcy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku z uwagą obserwują wpływ nowych technologii na codzienne życie Islandczyków. Zauważono, że nowoczesne rozwiązania oraz coraz powszechniejsza ideologia technokracji prowadzi do dynamicznych zmian w organizacji pracy, co często odbija się na psychospołecznym i fizycznym funkcjonowaniu pracowników -szczególnie Islandek.

W ostatnim czasie szczegółowej analizie poddano przedsiębiorstwa zajmujące się rybołówstwem, które podzielono na trzy grupy różniące się stopniem rozwoju technologicznego. Okazało się, że pracownicy firm o najbardziej zaawansowanej technologii charakteryzują się najwyższym poziomem stresu związanego z wykonywaniem zawodu oraz najniższą oceną własnych możliwości decyzyjnych.

Zauważono również, że zmiany technologiczne wpływają zarówno na zdrowie zatrudnionych osób, jak i atmosferę w pracy. Islandczycy zatrudnieni w rozwiniętych technologicznie przedsiębiorstwach częściej narzekają na problemy zdrowotne, niski poziom optymizmu w miejscu pracy, a swoją pracę często oceniają, jako dokuczliwą. Z drugiej jednak strony te same osoby są bardziej pozytywnie nastawione wobec sensu wdrażania nowych technologii i związanych z tym nowych sposobów organizowania ich miejsc pracy.


Na podstawie: Rafnsdottir G.L., Gudmundsdottir M.L. (2004). New technology and its impact on well being. Work, 22, 31-39.


Wiecej ciekawostek

Skomentuj tę wiadomość na forum


Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved