16.06.2004r.

Opracowanie: Fortuna-Sálfræðingur

Psychologiczne reakcje na trzęsienie ziemi

W jednym z ostatnich numerów Scandinavian Journal of Psychology opublikowano rezultaty badań dotyczących psychologicznych reakcji Islandczyków, którzy przeżyli trzęsienie ziemi. Analizie porównawczej poddano dwie grupy osób - mieszkańców terenów objętych trzęsieniem ziemi trzy miesiące przed badaniem (grupa eksperymentalna) oraz mieszkańców tych części kraju, w których trzęsień nie odnotowano w ostatnim czasie (grupa kontrolna). Badania wykazały, że 24% osób, które przeżyły trzęsienie ziemi charakteryzowało się stresem post-traumatycznym, podczas, gdy w grupie kontrolnej w ogóle nie zidentyfikowano takich osób. Stwierdzono, że największy wpływ na przeżywaną traumę mają takie czynniki, jak: lęk związany z trzęsieniem ziemi oraz trudności w wyrażaniu własnych myśli i odczuć. Z badań wynika również, że mniej symptomów traumy wykazują te osoby, które mają wyższe poczucie własnej wartości, poczucie sprzyjającego losu oraz zdolność do radzenia sobie z emocjami.


Na podstawie: Bödvarsdóttir, I. & Elklit, A. (2004). Psychological reactions in Icelandic earthquake survivors. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 3-13.
Wiecej ciekawostek

Skomentuj tę wiadomość na forum


Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved