30.01.2006r.

RÚV

Zatwierdzono unię dwóch północnych gmin

Zdecydowana większość mieszkańców Siglufjörður i Ólafsfjörður postanowiła w sobotę o zjednoczeniu obu gmin. "Tak" powiedziało w głosowaniu 86% mieszkańców Siglufjörður oraz 77% mieszkańców Ólafsfjörður. Frekwencja w Siglufjörður wyniosła 60%, a w Ólafsfjörður - 70%. Zjednoczona gmina będzie miała 2300 mieszkańców. Burmistrz Ólafsfjörður, Stefanía Traustadóttir, cieszy się z wyniku głosowania i mówi, że tak duże zainteresowanie i poparcie połączeniem gmin wróży bardzo dobrze temu regionowi na przyszłość. Mówi, że będzie to duża i silna zjednoczona gmina.

Siglufjörður ÓlafsfjörðurSkomentuj tę wiadomość na forum
Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved