03.06.2004r.

Morgunblaðið

Cenniki w poczekalniach dentystycznych

Lekarze dentyści muszą przedłożyć gotowe cenniki tak aby korzystający z ich usług mógł dokonywać porównania. Jest to zarządzenie urzędu d/s konkurencji. Cennik powinien być czytelny i dostępny w poczekalni dentystycznej. Jeśli cena za usługę jest większa niż 100 000 koron, dentysta jest zobowiązany do sporządzenia wcześniejszej pisemnej oferty na usługę i przedłożenie jej klientowi. Nowe zasady wchodzą w życie 1 sierpnia.
Skomentuj tę wiadomość na forum
Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved